Historia szkoły

Polska Szkoła w Meterik

Szkoła powstała we wrześniu 2008 roku przy Parafii Polskiej pw. Św.Faustyny w Meterik. Początkowo szkoła miala charakter szkółki niedzielnej. Zajęcia prowadzone były w salach parafii (w przypadku mniejszej ilości dzieci) lub w wynajętych salach należących do gminy – Schadijkerweg 3, 5964 NA Meterik.
Osobami odpowiedzialnymi za szkołe i naukę byli Beata i Krzysztof Feldman oraz ks. Bartłomiej Małys.
Do szkoły uczęszczało wtedy 20 uczniów. w trzech grupach wiekowych.
W 2018 za namową ks, Bartłomieja szkołą zajęli się Ewelina i Piotr Maciołek. Do szkoły uczęszczało wtedy 35 uczniów, w trzech grupach wiekowych.
Nauka dzieci polegała na lekcjach języka polskiego, religii i historii.
Już roku do szkoły uczęszczało już 50 dzieci. Sale parafii zrobiły się za ciasne dla 4 grup dzieci.
Rozpoczęto poszukiwania nowych miejsc do nauki. Za zgodą władz lekcje mogły odbywać się w budynkach szkoły podstawowej w Meterik. Do dzisiaj lekcje odbywają się w Basisschool Onder de Wieken.

Jako Polska Szkoła Meterik zostaliśmy członkami Forum Polskich Szkół w Holandii. Obecnie Polska Katolicka Szkoła w Meterik jest szkołą polonijną.
Celem fundacji jest nauczanie języka polskiego, promowanie świadomości niderlandzko-polskiej i katolickiej oraz podnoszenie świadomości polskiej kultury, tradycji i historii wśród dzieci i młodzieży. Nauczyciele wolontariusze prowadzą zajęcia 2 razy w miesiącu w soboty w miejscowej szkole: Rector de Feuwerstraat 26. Zajęcia prowadzone są zgodnie z podstawą programową dla szkół polonijnych.
Obecnie do szkoły uczęszcza około 85 uczniów.
W skład zarządu Polskiej Katolickiej Szkoły w Meterik wchodzą:
Agnieszka Pawlik-dyrektor
Magdalena Cierpich-koordynator nauczycieli
Ewa Reinert-skarbnik
Ksiądz Czesław Margas.